Aktuálny čas: 16:10
22. July 2024

baner.png

 Filtračné zariadenia na vodu

Periodický servis k AQUA gold 05

Jedným zo základných predpokladov dlhej životnosti Vášho filtračného zariadenia na doúpravu vody AQUA gold 05 je pravidelná výmena filtračných vložiek – tzv. periodický servis. Tento sa vykonáva v desaťmesačných intervaloch a vždy obsahuje:

 • Sadu filtračných vložiek ( viď nižšie)
 • Odbornú výmenu filtračných vložiek technikom spoločnosti AQUA gold Servis s.r.o. ( t. j. jeho prácu , príjazd...)
 • Dopravu kdekoľvek v SR
 • DPH
 • Kompletnú kontrolu zariadenia technikom a odporučenie klientovi prípadnú výmenu nefunkčných ( opotrebovaných ) súčiastok
 • vždy rovnakú cenu periodického servisu – t.j. cena je vždy rovnaká aj pri prvom, druhom, šiestom periodickom servise nezávisle na počte menených filtračných vložiek.
   

Za periodický servis neúčtujeme žiadne ďalšie poplatky – nemáme žiadne“ skryté“ poplatky

 

Sada filtračných vložiek pre AQUA gold 05 sa skladá z:

 • Pri každej nepárnej výmene vykonanou našou spoločnosťou ( t.j. prvá, tretia, piatá ... výmena ) :

Sedimentačný filter, Uhlíkový filter a mineralizátor

 • Pri každej párnej výmene vykonanou našou spoločnosťou ( t.j. druhá, štvrtá, šiestá ... výmena ) :

Sedimentačný filter, Uhlíkový filter, mineralizátor a postfilter

 • Pri každej šiestej výmene vykonanou našou spoločnosťou ( t.j. šiesta, dvanásta, osemnásta... výmena ):

Sedimentačný filter, Uhlíkový filter, mineralizátor, postfilter a reverzná osmóza

 

Popis filtračných vložiek:

 • Sedimentačný filter :

dvadsať mikrónový filter odstraňuje z vody väčšie nečistoty, ako hrdzu, piesok, prach a iné usadeniny. Sedimentačný filter pri znečistení vody do 2.000 mg/l je nutné vymeniť po 10 mesiacoch používania, pri väčšom znečistení vstupnej vody aj skôr.

 • Uhlíkový filter:

desať mikrónový uhlíkový filter odstraňuje z vody až 99 % chlóru a jeho organických zlúčenín, upravuje vôňu a chuť vody, zachytáva drobné nečistoty do veľkosti 10 mikrometra, ktoré prešli cez sedimentačný filter. Uhlíkový filter pri znečistení vody do 2000 mg/l je nutné vymeniť po 10 mesiacoch používania, pri väčšom znečistení vstupnej vody aj skôr.

 • Mineralizátor:

riadene uvoľňuje do prefiltrovanej vody hlavne ióny vápnika a horčíka, čím zvýrazňuje jej chuť a vôňu. Okrem toho obohacuje prefiltrovanú vodu aj o draslík, sodík a fluór. Takto upravenú vodu môžeme používať pri ľubovoľných potravinárskych účeloch. Mineralizátor je nutné vymeniť po 10 mesiacoch používania.
 

 • Postfilter:

odstraňuje z prefiltrovanej vody zvyšky príchute a zápachu chlóru. Voda upravená postfiltrom - AIMRO, ktorý sa používa v RO systémoch, je vhodná na využitie v domácnosti, na prípravu kávy, čaju...ako i v domácich spotrebičoch, ako je napr.žehlička.... Najneskôr po 20 mesiacoch používania musí byť filter vymenený.
 

 • Reverzná osmóza ( membrána ):

typ TLC 50 FILMTEC – odstraňuje z vody zlúčeniny ťažkých kovov, olovo, dusičnany, herbicídy, baktérie, vírusy a anorganické minerálne soli. Najneskôr po 60 mesiacoch používania sa musí membrána vymeniť.

Pridať do košíka↓
Cena: 109,55 €

Súvisiace produkty